HRBIS i vetmi software i plotë për
Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

Menaxhim i plotë nga Time Attendance deri te
Përllogaritja e Pagave.

Kërko Demo

Time Attendance

Mbledhja e orëve të punës së punonjësve që punojnë në zyrë dhe në tërren

 • Paisje me Kartë
 • Me Shenjë dixhitale
 • Njohje Fytyre
 • Aplikacion Web
 • Aplikacion Android

Menaxhimi i Kartelës Orare

Strukturim i orëve të punës sipas profilit orar të çdo punonjësi. Menaxhim automatik:

 • I orëve shtesë, Kompensimeve, Bankës së orëve
 • Festave zyrtare
 • Punës në ditë feste
 • Orëve të punës natën
 • Mungesave të paguara sipas Kodit të Punës
 • Mungesave të papaguara
 • Menaxhimi i Pushimeve Vjetore
 • Sinjalizim i kartelave me anomali

Dosja e Personelit

Çdo informacion personal dhe kontratual

 • Strukturim sipas selisë
 • Strukturim sipas Departamentit/Repartit
 • Të dhënat personale
 • Të dhënat kontraktuale
 • Trajnimet e ndryshme
 • Mundësi caktimi të rregullave të ndryshme për çdo punonjës
 • Arkivim elektronik i dokumenteve
 • Historik i ndryshimeve

Arkivim i Dokumenteve

Arkivim dhe kontroll skadence për çdo dokument

 • CV
 • Kontratë Pune
 • Dëshmi Penaliteti
 • Raport Mjeko-Ligjor
 • Karta e Identitetit
 • Certifikata/Kualifikime
 • Vërejtje
 • Rregullorja e Kompanisë
 • Kërkesat për leje
 • Payslip

Gjenerim i Kontratave të Punës

Model kontrate sipas formatit të çdo kompanie

 • Gjenerim i modelit të kontratës së punës për çdo punonjës
 • Më shumë se një tipologji kontrate

Menaxhim i Pushimeve Vjetore

Maturim dhe shkarkim i pushimeve vjetore të vitit aktual dhe viteve të mëparshme

 • Aplikim online nga çdo punonjës për pushimet Vjetore
 • Aprovim nga mbikëqyrësit e tyre
 • Mundësi planifikimi të pushimeve
 • Maturim dhe shkarkim i pushimeve vjetore
 

Llogaritje e Pagave

Procedurë tërësisht automatike, sipas legjislacionit fiskal Shqiptar

 • Mundësi menaxhimi të çdo tipologjie
 • Paga Fikse Mujore; Paga Ditore; Paga Orare; Në bazë norme
 • Llogaritje nga Bruto në Neto dhe anasjelltas
 • Llogaritje automatike duke marrë parasysh mungesat e paguara dhe papaguara gjatë muajit: Raporte mjekësore, sëmundje, martesë etj.
 • Llogaritje sipas çdo kategorie kontributi
 • Llogaritja e dietave të punonjësve
 • Ngarkimi i shtesave dhe ndalesave të ndryshme subjekt i pagës ose jo.

E-maile Automatike

E-maile automatike drejtë punonjësve dhe Burimeve Njerëzore

 • Dërgim automatik i kartelës së akseseve
 • Dërgim automatik i Payslip
 • Njoftime të ndryshme rreth punonjësve drejt Departamentit të Burimeve Njerëzore

Raporte & Statistika

Shumëllojshmëri raportesh për arsye deklarimi dhe menaxheriale

 • Listëpagesa e Kontributeve dhe TAP
 • Payslip
 • Listëpagesa për në bankë
 • Regjistri i punëmarrësve
 • Regjistri i pushimeve vjetore
 • Perllogaritja e pagave per periudhë
 • Orë shtesë/Banka e Orëve/Kompensime
 • Dok.të skaduara afër skadencës
 • Listëprezenca
 • Trendi punësimeve/largimeve
 

Dëshironi të shihni nga afër një Demo?

Plotësoni informacionet tuaja dhe do të kontaktoheni brënda 24 orëve nga stafi ynë
© 2021 - Tutti i diritti sono riservati - BIS Sh.p.k.