HRBIS i vetmi software i plotë për
Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

Menaxhim i plotë nga Time Attendance deri te
Përllogaritja e Pagave.

Kërko Demo

Përmirësoni Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
dhe Llogaritjen e Pagave me një zgjidhje të vetme

HRBIS i vetmi software i plotë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.
Menaxhim i plotë nga Time Attendance deri te Përllogaritja e Pagave.

Software i konceptuar për çdo sektor, madhësi dhe strukturë kompanie. Një zgjidhje e vetme e integruar , e studiuar posaçërisht për të mundësuar kursimin e kohës dhe eleminimin e gabimeve për të sjell eficiencë maksimale për këtë sektor.

Dëshironi të shihni nga afër një Demo?

Plotësoni informacionet tuaja dhe do të kontaktoheni brënda 24 orëve nga stafi ynë

Dëshironi të dini më shumë rreth HRBIS?

Këtu do të gjeni të gjithë informacionin e plotë me të gjitha karakteristikat e software HRBIS

Dëshironi të llogarisni pagën bruto duke u nisur nga ajo neto?
Dëshironi të llogarisni kostot e kompanisë mujore dhe vjetore për punonjësit?

© 2021 - Tutti i diritti sono riservati - BIS Sh.p.k.